Projekty unijne

Technika Sanitarna to firma która stawia na innowacyjne rozwiązania technologiczne wprowadzające wysoki standard usług oraz ochronę środowiska naturalnego. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dokumenty do pobrania

Oświadczenie o braku powiązań

Data zamieszczenia na stronie: 04.03.2019 r.

Wybór oferty strona internetowa 26.03.2018

Data zamieszczenia na stronie: 14.04.2019 r.

Zapytanie ofertowe na zakup nowoczesnych zamiatarek

Data zamieszczenia na stronie: 14.04.2019 r.

Oświadczenie o braku powiązań

Data zamieszczenia na stronie: 04.03.2019 r.

Wybór oferty strona internetowa 26.03.2018

Data zamieszczenia na stronie: 14.04.2019 r.

Zapytanie ofertowe na zakup nowoczesnych zamiatarek

Data zamieszczenia na stronie: 14.04.2019 r.

Firma realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji” nr RPKP.01.06.02-04-0208/16. W wyniku realizacji projektu zwiększono zatrudnienie oraz zakupiono innowacyjne maszyny umożliwiające wprowadzenie do oferty nowych usług, udoskonalenie dotychczasowej działalności, wdrożenie innowacji procesowej, produktowej i nietechnologicznej.

Wartość projektu 1 783 033,38 zł.

Wartość dofinansowania 768 298,93 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.